Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει στις 28 Νοεμβρίου το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1.Αξιολόγηση Δομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά Βαθμού.
2.Παραλαβή Συνόλου Μελετών με τίτλο: «Μελέτη Αποχέτευσης – Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου του υποέργου 1:  «Μελέτη Αποχέτευσης – Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου» (κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣE07580153, ΣΑΕ 0758) 

3.Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή Περίφραξης Αντλιοστασίων του Δήμου Λεβαδέων».

4.Λήψη απόφασης υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρο 321: “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό».

                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                        Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: