Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνέρχεται αύριο Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65 3ος όροφος).
Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη για τρέχοντα θέματα που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση
Συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015.
Εισηγητές:     -  Γ. Μουράτογλου, γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ
-  Ρ. Γκέκας, επιστημονικός συνεργάτης ΚΕΔΕ
Αναθεώρηση διαδικασίας και όρων δανεισμού των Ο.Τ.Α. (Ν. 3852/2010 και          Ν. 4111/2013).
       Εισηγητής:          Α. Καστρινός, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ, δήμαρχος Πηνειού
Αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου για τα αδέσποτα ζώα.
       Εισηγητής:          Σ. Χιονίδης, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ, δήμαρχος Κατερίνης
Ορισμός Προέδρων και Αντιπροέδρων των Επιτροπών Πολιτικής της ΚΕΔΕ.
       Εισηγητής:          Δ. Καφαντάρης, Α΄ αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: