Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

Οδηγίες – συστάσεις από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με τη συγκομιδή του βαμβακιούH Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, σας ενημερώνουν για τα πιο κάτω : Συνεχίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι» για την Π.Ε.Βοιωτίας , με ταυτόχρονη παρακολούθηση των συλλήψεων του Πράσινου και του Ρόδινου σκουληκιού σε φερομονικές παγίδες και δειγματοληψίες στα βαμβακόφυτα. Με βάση τις παρατηρήσεις που πραγματοποιούνται κάθε τρείς μέρες στο δίκτυο παγίδων καθώς και από τις δειγματοληψίες επιτοπίων ελέγχων που διενεργούν οι Γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι : Επίκειται η ολοκλήρωση της βαμβακοκαλλιέργειας, με την ωρίμανση/άνοιγμα των καρυδιών και την συγκομιδή.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Με δεδομένη την υπαρκτή γενική κατάσταση οψιμότητας των βαμβακοφυτειών και με αφορμή το πιο πάνω
συστήνουμε στους βαμβακοκαλλιεργητές να ακολουθούν τα εξής :
Α. Να συνεχισθεί η παρακολούθηση των βαμβακοκαλλιεργειών από τους καλλιεργητές, σύμφωνα με τα
αναφερθέντα στο προηγούμενο 4Ο Τακτικό Τεχνικό Δελτίο μας.
Β. Επεμβάσεις φυτοπροστασίας συνιστώνται στις περιπτώσεις έξαρσης κυρίως του Ρόδινου και ενδεχομένως του
Πράσινου σκουληκιού, στις όψιμες φυτείες.
Γ. Συνιστάται αποφύλλωση με τα εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα, όταν το ποσοστό ανοιγμένων
καρυδιών είναι 50% περίπου.
_. Η μηχανική συγκομιδή του σύσπορου βαμβακιού να πραγματοποιείται όταν αυτό δεν είναι υγρό. Όχι συγκομιδή,
αμέσως μετά την βροχή ή την νύχτα ή νωρίς το πρωϊ με δροσιά.
Ε. Μετά τη συγκομιδή να πραγματοποιηθεί στελεχοκοπή και ψιλοθρυμματισμός των υπολειμμάτων των
βαμβακοφύτων και οπωσδήποτε ενσωμάτωση με όργωμα/φρεζάρισμα (προσοχή η χρήση
υπεδαφοκαλλιεργητή/ρίπερ, δεν ενσωματώνει τα υπολείμματα και δεν καταστρέφει τις προς διαχείμανση μορφές
του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού).
ΣΤ. Κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας και να έχουν ειδοποιηθεί οι μελισσοκόμοι
για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
Ζ. Παρακαλούνται οι παραγωγοί που εντοπίζουν σημαντικό πρόβλημα στην καλλιέργειά τους να ειδοποιούν τα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας της Υπηρεσίας μας ή το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: