Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Σεμινάριο «Επιμόρφωσης Εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους» οργανώνει η Ε.Ε.Ε.Β.Ο με το ΚΑΕΛΕΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Πλατεία Ηρώων Ορχομενός Τ.Κ. 32300 Τηλ &Fax: 22610-35096
E-mail:
eebo@liv.forthnet.gr
Site: www.eebo.gr


ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 30/09/2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), σε συνεργασία με την Ένωση Εμπόρων – Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ορχομενού προγραμματίζει την υλοποίηση σεμιναρίου «επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους, εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το αρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν.3850/2010)».
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην Γ΄κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας) και απασχολούν μέχρι 50 άτομα, καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας μπορεί να ασκήσει ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 του Ν. 1568/85 και 6 του Π. Δ. 17/96, χωρίς άλλη προϋπόθεση.
Στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 294/88, ανήκουν επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα:
· Γεωργία, Κτηνοτροφία.
· Εμπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Επικοινωνίες, Μεταφορές.
· Τράπεζες, και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες και θα διεξαχθεί στον Ορχομενό στο γραφείο της ΕΕΕΒΟ. Το κόστος συμμετοχής είναι 50€ για συμμετέχοντες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Εμπορικούς Συλλόγους οι οποίοι υπάγονται στην ΕΣΕΕ και 80€ για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους.
Μετά το πέρας του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση επιμόρφωσης που τους δίνει το δικαίωμα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.
Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 :
· στα γραφεία ΕΕΕΒΟ Πλατεία Ηρώων Ορχομενός.
· στο τηλέφωνο & fax 2261 0 35096.
· e-mail:
eebo@liv.forthnet.gr


ΜE TIMH
ΤΟ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: