Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Παραλαβή – εκκόκκιση σύσπορου βαμβακιού περιόδου 2011Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Δριβελέγκας με έγγραφο που διαβίβασε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού εσοδείας 2011 από τα εκκοκκιστήρια, γνωστοποιεί ότι:
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 35235/26-4-2010 «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού» ΦΕΚ 626/Β/11-5-2010, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56710/31-12-2010 ΦΕΚ 95/Β/1-2-2011.
Υφίσταται η υποχρέωση καθημερινής ανάρτησης από τα εκκοκκιστήρια της ισχύουσας διεθνούς τιμής του βαμβακιού και της τιμής αγοράς του σύσπορου βαμβακιού.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενεργεί σε εβδομαδιαία βάση τους προβλεπόμενους ελέγχους και προτείνει τις περιπτώσεις της μη τήρησης των ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: