Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ της Θήβας


Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 26553/23-9-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 28 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1.- Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τη ΔΕΗ στο γήπεδο της Τοπ. Κοιν. Μουρικίου του Δ.Θηβαίων.

2.- Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τη ΔΕΗ στο γήπεδο της Τοπ. Κοιν. Αμπελοχωρίου του Δ.Θηβαίων.

3.- Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τη ΔΕΗ στο γήπεδο της Τοπ. Κοιν. Υπάτου του Δ.Θηβαίων

4.- Λήψη απόφασης για την έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τη ΔΕΗ στη Τοπ. Κοιν. Πλαταιών Δ. Θηβαίων με την ηλεκτροδότηση νέου μετρητού για τη λειτουργία αντλιοστασίου στην περιοχή Λιβαδόστρα.

5.- Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

6.- Αξιολόγηση υποβληθεισών προσφορών για τη λήψη δανείου από το Δήμο Θηβαίων.

7.- Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

8.- Κατανομή λειτουργικών δαπανών α’ δόσης στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ.έτους 2011 (σχετ. η υπ’ αριθ. 6/2011 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

9.- Κατανομή λειτουργικών δαπανών Β’ δόσης στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ.έτους 2011 (σχετ. η υπ’ αριθ. 11/2011 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

10.- Αποδοχή ποσού 73.081,28€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά λειτουργικές δαπάνες σχολείων - γ’ κατανομή 2011.

11.- Λήψη απόφασης για την συνέχιση υλοποίησης κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και «Ιατροκοινωνικό Κέντρο φροντίδας για τσιγγάνους» από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.).

12.- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) για την είσπραξη αποζημιώσεων από τους αποδέκτες Παροχής Υπηρεσιών των: α) Δημοτικού Ωδείου Θήβας, β) Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, γ) Θερινού – Χειμερινού Κινηματογράφου Θήβας (παρ. 3 άρθρου 259 του ν. 3463/2006 ΚΔΚ).

13.- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων για τη χορήγηση βεβαίωσης της τριμελούς επιτροπής σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών αγορών – προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

14.- Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων για την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» που πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.

15.- Λήψη απόφασης για τροποποίηση του σχεδίου της πόλεως των Θηβών στο Ο.Τ. 168 στη θέση *ΤΑΜΠΟΥΡΙ ΡΟΥΚΗ* ή *ΜΥΛΟΙ ΘΡΕΨΙΑΔΟΥ*, που αφορά ακίνητο ιδιοκτησίας Ιωάννη Αρβανιτάκη μετά την υπ΄ αριθμ. 127/2010 απόφαση του Τριμελούς Διοικ. Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (σχετ. η υπ’ αριθ. 51/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

16.- Λήψη απόφασης για τροποποίηση του σχεδίου της πόλεως των Θηβών στο Ο.Τ. 559 που αφορά ακίνητο ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα & Θεοδώρου Στάικου μετά την υπ’ αριθμ. 44/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και τα με αρ.14061/16-5-2011, 20050/20-5-2011 έγγραφα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.» (σχετ. η 52/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

17.- Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση Πεζοδρόμου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων».

18.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου στα Τ.Δ. Μουρικίου & Υπάτου Δήμου Θηβαίων».

19.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Ασφαλτόστρωση στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δ.Θίσβης».

20.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Ελλοπίας Δ. Θίσβης».

21.- Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 8-4-2011 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών που αφορά το έργο : «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Δ.Δ. Προδρόμου Δήμου Θίσβης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: