Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ξεκίνησε η εκταμίευση των κονδυλίων για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι έχει ξεκινήσει η εκταμίευση των κονδυλίων που έχουν διατεθεί για τις προκαταβολές του προγράμματος: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Έως σήμερα έχουν καταβληθεί 2.000.000, 00 € σε επιχειρήσεις - δικαιούχους του προγράμματος. Υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr/) έχει αναρτηθεί ο αναλυτικός κατάλογος με τα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: