Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ενημερώθηκες για τη «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ;Ενημερώθηκες;
Είσαι νέος και έχεις μια καινοτόμα ιδέα,

η οποία θέλεις να μετατραπεί σε επιχειρηματική πρωτοβουλία;

Αξιοποίησε τo νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
και την υψηλή επιχορήγηση του 60%.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στις χρηματοδοτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Υποβολή προτάσεων μέχρι 18/10/2011.Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

τηλ. : 22310-67047-67498 και στις ιστοσελίδες www.andia.gr,

Δεν υπάρχουν σχόλια: