11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Την Κυριακή οι αρχαιρεσίες στο αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας


Σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 3852/2010, την Κυριακή στις 2 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας (Αινιάνων 6-8 ), θα γίνουν εκλογές για :

1. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου,

2. Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής.


Θήβα 23 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πλειοψηφήσας Περιφ. Σύμβουλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: