Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ


Παρατείνεται μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισαν ορισμένες επιχειρήσεις, η δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης 26-12-2010 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στις ΔΟΥ, καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: