Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Στη δικαιοσύνη για την προστασία των προϊόντων τους


Μετά την έντονη και άδικη δυσφήμιση των αγροτικών προϊόντων της Θήβας, προχωρήσαμε σε αναλύσεις βαρέων μετάλλων στα προϊόντα μας. Οι αναλύσεις έγιναν από επίσημα κρατικό φορέα, το Ε.Κ.Ε.Π.Υ, που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τα αποτελέσματα είναι στην διάθεση όλων σας. Οι τιμές βαρέων μετάλλων στα προϊόντα μας είναι πολύ πιο χαμηλές από τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που ορίζει ο κανονισμός 1881/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Είμαστε στα ίδια επίπεδα με τα αγροτικά προϊόντα άλλων περιοχών της Ελλάδας και πολύ πιο χαμηλά από τις τιμές βαρέων μετάλλων εισαγόμενων προϊόντων.Οι άνθρωποι που μας συκοφαντούν είναι υποκινούμενοι από μεγάλα υπόγεια συμφέροντα που επιδιώκουν τον υποβιβασμό της περιοχής μας. Έχουμε ήδη στραφεί στη δικαιοσύνη εναντίον τους, με στόχο να λάμψει η αλήθεια και να αποκατασταθεί η φήμη μας.

Με εκτίμηση

Παραγωγοί Αγροτικών Προϊόντων Επαρχίας Θηβών

Δεν υπάρχουν σχόλια: