Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

Παρέμβαση του Παναγιώτη Αγνιάδη προς τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για το νέο Επενδυτικό ΝόμοΑξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία έχει τεθεί το σχέδιο νόμου για την «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», ας μας επιτραπεί να καταθέσουμε τις σχετικές παρατηρήσεις μας.
Αρχικά, επιθυμούμε να σημειώσουμε, ότι ο νέος επενδυτικός νόμος κινείται στην σωστή κατεύθυνση, καθώς αποτελεί, έστω με καθυστέρηση, μια σημαντική προσπάθεια, που μπορεί να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη.
Ταυτόχρονα όμως, το Επιμελητήριο Βοιωτίας, ως θεσμικός εκπρόσωπος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, δεν μπορεί να αγνοήσει την άδικη εξίσωση του Νομού Βοιωτίας με το Νομό Αττικής , όσον αφορά τα προβλεπόμενα ποσοστά ενίσχυσης.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι άδικη, καθώς παραβλέπει, ότι η στατιστική «ευημερία» του Νομού Βοιωτίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στους στατιστικούς δείκτες, είναι πλασματική και δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και στην καθημερινότητα της τοπικής οικονομίας.
Ο υψηλός δείκτης ΑΕΠ, όπως εμφανίζεται στην στατιστική απεικόνιση του Νομού Βοιωτίας, οφείλεται αποκλειστικά στη συγκέντρωση ιδιαίτερα σημαντικής μεταποιητικής δραστηριότητας στην περιοχή Οινοφύτων –Σχηματαρίου, όπου είναι μετεγκατεστημένο το σύνολο σχεδόν των βιομηχανιών από το νομό Αττικής. Δυστυχώς όμως, αυτή η οικονομική δραστηριότητα δεν συνδέεται και δεν έχει θετική επίδραση στον υπόλοιπο ιστό της τοπικής οικονομίας. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε, ότι η πλειονότητα του εργατικού δυναμικού αυτών των επιχειρήσεων δεν προέρχεται από την Βοιωτία, καθώς και τους χαμηλούς δείκτες «ευημερίας», οι οποίοι καταγράφονται στην Βοιωτία.
Επίσης, σημειώνουμε την αντίθεση μας στον αποκλεισμό του ελληνικού εμπορίου από τον νέο επενδυτικό νόμο και συνηγορούμε υπέρ της πλήρης ένταξης του εμπορίου, εισαγωγικού, εξαγωγικού και εφοδιαστικού στις αναπτυξιακές ρυθμίσεις.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις θέσεις μας και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.


Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Αγνιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: