Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Ο πρώτος προϋπολογισμός του «Καλλικράτη» αύριο στο ΔΣ της ΚΕΔΚΕ


Ο πρώτος προϋπολογισμός του «Καλλικράτη» υπό το πρίσμα του επικαιροποιημένου μνημονίου, η πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Καλλικράτης», η χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος των δήμων «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.», η απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ, αλλά και η διασφάλιση των κοινωνικών δομών των δήμων είναι η ατζέντα που θα τεθεί αύριο προς συζήτηση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα από την ΚΕΔΚΕ. Συγκεκριμένα αντιπροσωπεία της ΚΕΔΚΕ, επικεφαλής του προέδρου κ. Ν. Κακλαμάνη, αύριο, Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010 – από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι - ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, θα επισκεφθεί όλα τα κόμματα στη Βουλή (κατά σειρά επίσκεψης ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΠΑΣΟΚ) προκειμένου να τα ενημερώσει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση ή επηρεάζονται από τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό, αλλά και για την πορεία υλοποίησης του «Καλλικράτη».
Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση που διατύπωσε το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής του ο πρώτος προϋπολογισμός του «Καλλικράτη», αν και παρουσιάζει αυξημένες αποδόσεις σε σχέση με το 2010 κατά 1.711 εκ. ευρώ, στην πραγματικότητα πλησιάζει τον προϋπολογισμό του 2009. Και τούτο γιατί οι εμφανιζόμενες ως επιπλέον αποδόσεις πρέπει να καλύψουν τις δαπάνες των μεταφερόμενων στους δήμους αρμοδιοτήτων (μόνο για τα προνοιακά επιδόματα, τη μεταφορά μαθητών και τη μισθοδοσία των καθαριστριών του υπουργείου Παιδείας που μετατάσσονται στους δήμους αναμένεται να φτάσουν το 1 δις), τις δαπάνες των χιλιάδων μετατασσόμενων υπαλλήλων και τις λειτουργικές δαπάνες των νέων υπηρεσιών. Αν δε ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες μειώσεις στο νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο – σίγουρα θα παρακρατηθούν 486 εκ.ευρώ με βάση το νόμο 3867/2010 - αλλά και η πρόβλεψη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για πλεόνασμα 500 εκ. ευρώ το 2011 για τους δήμους, τότε, όπως τονίζουν οι αιρετοί, η Αυτοδιοίκηση θα είναι αντικειμενικά σε αδυναμία να συγχρηματοδοτήσει το πρόγραμμα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.», ενώ εκφράζουν τη μεγάλη τους ανησυχία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2011. Πάντως στο επικαιροποιημένο μνημόνιο ξεκαθαρίζεται ότι η μείωση του κόστους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2013 σε σχέση με το σήμερα θα πρέπει να είναι 1.500 εκ. ευρώ. Οι συνολικές δε εξοικονομήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ανέλθουν την τριετία 2011- 2013 στα 3 δις ευρώ. Επίσης προβληματική είναι και η απόδοση της ΣΑΤΑ, του κατεξοχήν αναπτυξιακού πόρου της Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα δεν έχουν κατανεμηθεί δύο δόσεις για το 2010 με αποτέλεσμα την επενδυτική ασφυξία από τη μια και από την άλλη να μένουν ανεξόφλητα τιμολογιοποιημένα έργα τοπικού χαρακτήρα.
Σε ότι αφορά το πολλά υποσχόμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» η ΚΕΔΚΕ ζητά, μεταξύ των άλλων, πριν κατατεθεί το σχετικό Π.Δ. στο ΣτΕ, να έχουν συμφωνηθεί τα ποσοστά χρηματοδότησής του από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δεύτερον, να διασφαλιστεί η ισόρροπη κατ΄ έτος συγχρηματοδότηση του προγράμματος.
Επίσης, σε ότι αφορά στο ΕΣΠΑ η ΚΕΔΚΕ υπογραμμίζει ότι μέχρι τώρα δεν έχει διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή των δήμων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, παρά τις σημαντικές προσπάθειες και τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την ΚΕΔΚΕ προς τα αρμόδια υπουργεία, από το 2005 μέχρι σήμερα. Η ΚΕΔΚΕ λοιπόν ζητά πρώτον, ώριμα και επιλέξιμα έργα του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», που δεν υλοποιήθηκαν λόγω του περιορισμού των πόρων του, να ενταχθούν στα ΕΠ 2007-2013. Δεύτερον, να διασφαλιστεί ότι στην προσεχή αναθεώρηση του ΕΣΠΑ θα διευρυνθούν οι κατηγορίες έργων και οι δράσεις που έχουν ως δικαιούχους τους δήμους. Τρίτον, να υποστηριχθούν οι νέοι δήμοι ώστε να προγραμματίσουν και να ωριμάσουν έγκαιρα τα έργα και τις δράσεις τους.
Για το κρίσιμο ζήτημα της υλοποίησης του προγράμματος «Καλλικράτης» η ΚΕΔΚΕ διαπιστώνει καθυστέρηση στην έκδοση των αναγκαίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την απαραίτητη ετοιμότητα των νέων Δημοτικών Αρχών την 1.1.2011 και ιδίως των υπηρεσιών των συνενούμενων Δήμων και των μεταφερόμενων στους Δήμους υπηρεσιών. Ζητά δε την ενεργότερη συμμετοχή της στην προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου και γενικότερα του προγράμματος εφαρμογής του «Καλλικράτη» και την επιτάχυνση των δράσεων εφαρμογής του. Τέλος, για το επίσης κρίσιμο, και εξαιτίας της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, θέμα της διασφάλισης των κοινωνικών δομών της Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα για το «Βοήθεια στο σπίτι» η ΚΕΔΚΕ επαναφέρει την πρότασή της για τριμερή χρηματοδότησή του από την κεντρική διοίκηση, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και από πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Στις παρούσες συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αλλά και της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας, τονίζει η ΚΕΔΚΕ, η διασφάλιση των κοινωνικών δομών της Αυτοδιοίκησης αλλά και των εργαζομένων σε αυτές θα πρέπει να αποτελεί και για την Πολιτεία πρωταρχικό στόχο».

Δεν υπάρχουν σχόλια: