Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Συνάντηση για το μέλλον του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητήριο Βοιωτίας


Κλέαρχος Περγαντάς Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας :
«Επιδίωξή μας είναι το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας να διατηρηθεί, να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να επεκταθεί σε νέα γνωστικά αντικείμενα»

Στο γραφείο του Νομάρχη Βοιωτίας και Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, συνάντηση με τους κ.κ. Λουκόπουλο, Παναγιωτόπουλο, και Ζαχαρόπουλο, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλος αντίστοιχα της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας καθώς και τους κ.κ. Σμοκοβίτη Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας Πολιτών, Συγγούρη Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Φθιώτιδας, Χατζή Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας και Θεοδωρόπουλο, Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς.

Στη συνάντηση έγινε ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον και τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Κοινός τόπος και κοινό μήνυμα όλων είναι η στήριξη, η λειτουργία και η αποδοτικότητα των υφιστάμενων τμημάτων και η προοπτική τους, έτσι ώστε να παράγουν επιστήμονες με αντίκρισμα στον επαγγελματικό στίβο.
Αντικείμενο επίσης της συζήτησης ήταν η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στη Λιβαδειά και στη Λαμία. Ήδη σε σχέση με τις εγκαταστάσεις της Λαμίας έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από τη Νομαρχία Φθιώτιδας, με χρηματοδότηση 1.300.000 €, έργο
για επισκευές και διαρρυθμίσεις σε κτίρια της τέως Παιδαγωγικής Ακαδημίας, προκειμένου να αναβαθμιστεί στατικά και λειτουργικά ο χώρος. Όπως τονίζει ο Νομάρχης Βοιωτίας και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς : «Επιδίωξη όλων είναι η διατήρηση των εκπαιδευτικών δομών του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και η ανάπτυξη ενός ποιοτικού προγράμματος σπουδών, που θα προσδιορίζει την οντότητα του ΑΕΙ της Περιφέρειάς μας και θα οδηγεί σε πιθανή επέκτασή του και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: