Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Γιώργος Μουλκιώτης: «Πότε η Κυβέρνηση θα εκπονήσει ειδικό σχέδιο στήριξης των συλλογικών διαπραγματεύσεων;»Ο βουλευτής Βοιωτίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  Γιώργος Μουλκιώτης προέβη σε κοινοβουλευτική παρέμβαση – Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία ζητά απαντήσεις για την ενσωματωση της Οδηγίας 2022/2041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022, που αφορά την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. 

 

Στην ερώτηση επισημαίνεται, ότι «Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία  2020/1512 του Συμβουλίου κλήθηκαν τα κράτη-μέλη, που διαθέτουν εθνικούς μηχανισμούς για τον καθορισμό των νόμιμων κατώτατων μισθών, να διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των μισθών, εφιστώντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος, με σκοπό την ανοδική σύγκλιση.»

 

Ο Γιώργος Μουλκιώτης τονίζει  ότι τα κράτη-μέλη με την εν λόγω Οδηγία, καλούνται να προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν επαρκείς και δίκαιους μισθούς, επωφελούμενοι από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή από επαρκείς νόμιμους κατώτατους μισθούς, στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας.

Ωστόσο, το προοίμιο καταλήγει με τη θλιβερή διαπίστωση ότι δεν προστατεύονται αποτελεσματικά όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ στο θέμα των μισθών.

 

Μάλιστα στο άρθρο 17 της Οδηγίας 2022/2041 ΕΕ, ορίζεται ότι τα κράτη-μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την Οδηγία το αργότερο μέχρι 15 Νοεμβρίου 2024, καθώς επίσης ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και της ανακοινώνουν το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν, καθώς και την περιγραφή της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων.

 

Κατόπιν αυτών, ζητείται από την αρμόδια υπουργό να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

1.         Πώς έχει σχεδιάσει και πως προτίθεται  να προχωρήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης της υπ’ αριθ. 2022/2041 Οδηγίας ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα  αυτής έως 15 Νοεμβρίου 2024; 

2.         Πώς προτίθεται να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης για την θέσπιση πλαισίου με τους αναγκαίους πρόσφορους όρους για τις  συλλογικές  διαπραγματεύσεις  και ποιος ο οδικός χάρτης σε σχέση με τις διαδικασίες διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους; 

3.         Πώς  σχεδιάζει να καταργήσει τις μνημονιακές διατάξεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να συνομολογούν το ύψος του κατώτατου μισθού;

4.         Σκοπεύει να απελευθερώσει πλήρως τις διαπραγματεύσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας;

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: