Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λεβαδέων - Απολογισμός της χειμερινής περιόδου και προγραμματισμός στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου

 

Συνεδρίασε την Τετάρτη 17 Απριλίου το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λεβαδέων (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τα θέματα που απασχόλησαν ήταν ο απολογισμός της χειμερινής περιόδου, καθώς και ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου του 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δόθηκε έμφαση στο βαθμό ετοιμότητας σε όλες τις περιοχές του Δήμου ενώ επισημάνθηκαν οι προβλεπόμενες ενέργειες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών και έγινε αναφορά στα μέσα, τους πόρους που απαιτούνται και στο ανθρώπινο δυναμικό που θα συμβάλει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς.

Με το πέρας της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Λεβαδέων Δημήτρης Κ. Καραμάνης επεσήμανε ότι έγινε μια δημιουργική συζήτηση η οποία κατέληξε σε συγκεκριμένο σχεδιασμό ενώ παράλληλα τόνισε την σημασία της καλής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Δήμος Λεβαδέων καλεί όλους του πολίτες να εφαρμόσουν την κείμενη Νομοθεσία για την εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: