Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, από την Δ.ΥΠ.Α. από το Επιμελητήριο Βοιωτίας

 


Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι η Δ.ΥΠ.Α.(Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), σε συνεργασία με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) προχωρά στην υλοποίηση της νέας δράσης, με τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις  πράσινες δεξιότητες».

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζομένων, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

Η δράση θα περιλαμβάνει προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων στον τομέα των πράσινων δεξιοτήτων, με τη χρήση επιταγών κατάρτισης (Voucher), σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και  με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι συνολικά 80 ώρες (12 ώρες, δια ζώσης και 68 ώρες, εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση).

 

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

 

Οι επιλεγέντες δικαιούχοι θα αποκτήσουν πιστοποίηση στο αντικείμενο του σεμιναρίου, που θα επιλέξουν και επιπλέον επιδότηση ποσού 400€.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα  Κ.Δ.Β.Μ. (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) της Βοιωτίας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: