Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Ξεκίνησε επίσημα η αρδευτική περίοδος του Κωπαϊδικού πεδίου με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργου Ντασιώτη


Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας κ. Γιώργος Ντασιώτης αποφάσισε να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου, για το έτος 2024, την 15η Απριλίου 2024.

Η απόφαση θα εφαρμοστεί τμηματικά ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες υδάτων, το είδος των καλλιεργειών και τον στρεμματικό αριθμό τους.

https://www.orchomenos.gr/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%b4%ce%b9%ce%ba/

Δεν υπάρχουν σχόλια: