Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

Η MYTILINEOS υλοποιεί πρωτοβουλίες αναδάσωσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Δίστομου – Αράχωβας – Αντίκυρας και το Δασαρχείο Λειβαδιάς

 


Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της προσήλωσής της στην προστασία του περιβάλλοντος όπου και δραστηριοποιείται, αναζητά σταθερά τρόπους εποικοδομητικής παρέμβασης, ειδικά στις περιπτώσεις όπου υφίστανται σοβαρά προβλήματα.

Η δέσμευση μάλιστα της εταιρείας προς την τοπική κοινωνία βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δράσης, τον πυρήνα της ύπαρξής της, αντικατοπτρίζοντας το ρόλο της ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Δεσμεύεται έτσι όχι μόνο για να υποστηρίξει έργα και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινότητα, αλλά και για να συμβάλλει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Άλλωστε, η ευημερία συνολικά των κοινοτήτων δημιουργείται με την ενεργό συμμετοχή και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών.

Η αναδάσωση, ως πρωτοβουλία, συνάδει με την εκπλήρωση των στόχων ESG που έχουν τεθεί από τη MYTILINEOS για την ενίσχυση της βιωσιμότητάς και τη δημιουργία αξίας όχι μόνο για την εταιρεία, αλλά και για τις κοινότητες και το περιβάλλον που την περιβάλλουν. Μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της οικολογικής επίπτωσης, στην προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και να επιδράσει θετικά στην κοινωνία.  

Έτσι, το Αλουμίνιον της Ελλάδος του Κλάδου Μετάλλων της MYTILINEOS, πυλώνας οικονομικής σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αναδάσωσης, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων και με αίσθημα ευθύνης, ειδικά σήμερα που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ολοένα και περισσότερο εμφανείς.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τις συμβατικές του υποχρεώσεις, και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Δίστομου – Αράχωβας – Αντίκυρας και το Δασαρχείο Λειβαδιάς, προβαίνει σε αναδάσωση έκτασης 11.402,27m2 στη θέση «Άγιος Νικόλαος», περιοχή που επλήγη το καλοκαίρι του 2022 από πυρκαγιές, θέλοντας έτσι να ενισχύει το έργο των αρμόδιων αρχών στην προστασία του περιβάλλοντος και παράλληλα να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του.

Για το έργο εκπονήθηκε Φυτοτεχνική Μελέτη Αναδάσωσης και σκοπός της είναι η φυσική αναγέννηση των υπαρχόντων και η τεχνητή εγκατάσταση επιλεγμένων ειδών που είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές οικολογικές συνθήκες.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα αναβαθμιστεί η προστασία της περιοχής από πλημμύρες και άλλα χειμαρρικά φαινόμενα, αλλά και μελλοντικά από κάθε μορφής κινδύνους, πυρκαγιών, πλημμυρών, εκχερσώσεων, κ.λ.π.

Πέραν της αναδάσωσης, στο έργο περιλαμβάνεται και η περιποίηση των φυτών για τρία χρόνια, η οποία περιλαμβάνει: α) απομάκρυνση βλάστησης (βοτάνισμα και σκάλισμα) των φυτών  και β) πότισμα φυτών, ενώ για την για την προστασία των προτεινόμενων φυτεύσεων από τη βοσκή κυρίως, στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση περίφραξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: