Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο ...

 


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 6:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, με θέματα της ημερήσιας διάταξη

1. Απόφαση αποδοχής πίστωσης ποσού 29.280,00 € (προμήθεια Τ.Π.Δ.-κράτηση 43,92 € , υπόλοιπο 29.236,08 € ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2024 (A΄ κατανομή) και κατανομή αυτής.

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Μονοχάρης Αντιδήμαρχος.

2. Απόφαση ορισμού μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στις Επιτροπές Παραλαβής Έργων του Δήμου Ορχομενού για το έτους 2024.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης Αν. ΠΟΥ.

3. Απόφαση για τον ορισμό εκπροσώπων στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζαβάρας Δήμαρχος.

4. Απόφαση για την αναγκαιότητα της μεταλλικής γέφυρας πεζών (πεζογέφυρας) στην Δ.Κ. Κάστρου στη Χ.Θ. 115 + 450 κατόπιν της υπ΄αριθ. 2/2024 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Κάστρου.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζαβάρας Δήμαρχος.

5. Απόφαση έγκρισης υποβολής αιτήματος για την συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων Καρναβάλι Ορχομενού 2024 με ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΟΠΑΣΤΕ.

Εισηγητής: κ. Καραβαγγέλη Βασιλική Αντιδήμαρχος.

6. Απόφαση για Παράταση θητείας σχολικής επιτροπής των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού.

Εισηγητής: Μονοχάρης Ευθύμιος Αντιδήμαρχος

7. Απόφαση για Παράταση θητείας σχολικής επιτροπής των σχολικών μονάδων Δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού.

Εισηγητής: Μονοχάρης Ευθύμιος Αντιδήμαρχος

8. Απόφαση για τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ε.Δ.Π. CLLD-LEADER της ΕΛΙΚΩΝΑΣ - Παρνασσός Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζαβάρας Δήμαρχος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: