Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση από τα Εκκοκκιστήρια Αγγελούση - Agelousis S.A.

 


✅ Όσοι παραγωγοί, για το έτος 2023, είχαν καλλιέργειες : αραβόσιτου/ μηδικής/ οσπρίων/ βίκου και διαθέτετε τιμολόγια πώλησης των προϊόντων σας σε εμπόρους -συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί τους, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να εισπράξουν οι παραγωγοί την αντίστοιχη συνδεδεμένη ενίσχυση.
✅ Όσοι παραγωγοί έχετε τιμολόγιο πώλησης προς κτηνοτρόφους, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε τα τιμολόγια που αφορούν το έτος 2023, στον Φορέα μας, έως 28/02/2024.
✅ Όσοι παραγωγοί διαθέτετε ζωικό κεφάλαιο και προορίζεται για ιδιοκαταναλωση, παρακαλούμε όπως προσέλθετε στον Φορέα μας έως 28/02/2024.

Δεν υπάρχουν σχόλια: