Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

Αναπληρωτές Πρόεδροι ορίστηκαν στην Δ.Κ. Παύλου και στην Δ.Κ. Λουτσίου

 


Δύο νέες αποφάσεις με στόχο την καλύτερη λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ορχομενού έλαβαν οι τοπικοί πρόεδροι.

 Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παύλου Βοιωτίας με απόφασή του ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παύλου το μέλος του Συμβουλίου κ. Ζάντζα Κων/νο του Ιωάννη, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου και θα τον αναπληρώνει όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται. Η ισχύς της παρούσας ισχύει έως 31/12/2028 ή μέχρι την τροποποίηση ή την ανάκλησή της. 

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λουτσίου Βοιωτίας με απόφασή του ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτσίου το μέλος του Συμβουλίου κ. Μπέρδο Δημήτριο του Κων/νου, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου και θα τον αναπληρώνει όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται. Η ισχύς της παρούσας ισχύει έως 31/12/2028 ή μέχρι την τροποποίηση ή την ανάκλησή της.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: