Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

«Ναι» στις αλλαγές του αναθεωρημένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Ορχομενού από το ΣτΕ – Ευχαριστίες από τον Δήμαρχο στον κ. Νίκο ΜακρήTη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει πλέον το τροποποιημένο -  αναθεωρημένο Ρυμοτομικό Σχέδιο πολεοδομικής μελέτης της πόλης του Ορχομενού – με βάση την υπ` αριθμ  22 /2016 μελέτης με τίτλο: « Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας Β΄ Φάση Περιβάλλον Δημόσιος Χώρος» - σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση του Δημάρχου κ. Λουκά Υπερήφανου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Αυγούστου 2017. Η εν λόγω εξέλιξη – σε μια εκ των πραγμάτων χρονοβόρα διαδικασία – ανοίγει οριστικά το δρόμο για την παράλληλη χρηματοδότησή της εν λόγω μελέτης, προϋπολογισμού 1.625.000,00€ ( με ΦΠΑ) , η οποία – σύμφωνα με την αριθ. 9/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού – αποφασίστηκε να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον Άξονα προτεραιότητας 14 « ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (Τ.Σ)» 14.6.33.33.1-3, Χρηματοδότηση από Ταμείο Συνοχής 2014-2020».
 

Πάνω από ένα χρόνο (σσ. 15 Ιουνίου 2016) διήρκησε η αναμονή του Δήμου Ορχομενού προκειμένου να λάβει το «πράσινο φως» του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την έγκριση της της υπ΄αριθμ. 22 /2016 μελέτης με τίτλο: « Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας Β΄ Φάση Περιβάλλων Δημόσιος Χώρος» (Δείτε αναλυτικά την απόφαση του ΔΣ στο link http://www.orchomenos.gr/05enimerosi/03apofaseis_ds/2016/06/09_synedriasi/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%2096%202016.pdf). 
Το θέμα είχε εισηγηθεί ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κ. Βασίλειος Τούντας. Η τεχνικοοικονομική μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να εγκριθεί από το ΔΣ και στη συνέχεια να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για υποβολή πρότασης ένταξης ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 η δεύτερη φάση του «Δημοσίου Έργου» της ολοκληρωμένης μελέτης για την δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού, όπως αυτή αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο 2016, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, τον Σεπτέμβριο 2015.
Σκοπός της μελέτης είναι η ανάπλαση των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι, πλατείες και λοιποί Κ.Χ.) που γειτνιάζουν με τα μνημεία, με στόχο την επίτευξη της ενοποίησης των επιμέρους αρχαιολογικών χώρων, την εύρυθμη λειτουργία και κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, την δημιουργία χώρων στάθμευσης και την δημιουργία συμβατού με τα μνημεία αναβαθμισμένου πολεοδομικού περιβάλλοντος. Στο αντικείμενο αυτό περιλαμβάνεται η ανάπλαση σε υπάρχοντες και η συνολική κατασκευή σε νέους κοινόχρηστους χώρους στην ευρύτερη πολεοδομική περιοχή που προβλέπονται από το αναθεωρημένο Ρυμοτομικό Σχέδιο πολεοδομικής μελέτης, πλην των οδών Μινύου και Ακροπόλεως. Η περιοχή αυτή περικλείεται : βόρεια από την οδό Βυζαντίου και την οδό Φρίξου και Έλλης , νότια από την οδό 28ης Οκτωβρίου και την οδό Σλήμαν, ανατολικά από την οδό Γυμναστηρίου και δυτικά από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ακροπόλεως και τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο.


Ποιες θα είναι οι κύριες αλλαγές στην περιοχή Σκριπούς…

Κύρια χαρακτηριστικά της επέμβασης είναι : Σε ότι αφορά την οδό Πεσόντων Μαχητών, που αποτελεί κύρια αρτηρία, μέχρι την οδό Γυμναστηρίου, η κίνηση των οχημάτων μετά την οδό Γυμναστηρίου εκτρέπεται βόρεια προς την οδό Γυμναστηρίου και αμέσως μετά δυτικά προς την οδό Βυζαντίου. Η μη θεσμοθετημένη αλλά υλοποιημένη σήμερα οδός Βυζαντίου διευρύνεται νότια, ώστε να αποτελεί τον κύριο δρόμο προσέγγισης του 3 Αρχαιολογικού Πάρκου. Στο δυτικό άκρο της οδού διαμορφώνεται κόμβος, ώστε να γίνεται αναστροφή των οχημάτων. Δημιουργείται από Βορρά είσοδος από την οδό Γοργιππίας (είσοδος οδού Βυζαντίου) και είσοδος από νότια από την οδό Αργούς, (είσοδος 28ης Οκτωβρίου), σαν μονόδρομοι. Η οδός Συγγρού παραμένει οδός διπλής κατεύθυνσης και αποτελεί την τρίτη είσοδο στη περιοχή μελέτης. Σαν έξοδοι των οχημάτων από την περιοχή δημιουργείται η οδός Αργυρίου μεταξύ των Ο.Τ. 80Α και Ο.Τ. 81Α. Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των αριστερών στροφών οχημάτων από Γοργιππίας προς Αργυρίου και από Αργυρίου προς Παπασπύρου, γίνονται αποτμήσεις των αντίστοιχων γωνιών του Ο.Τ. 81Α. Διαμορφώνονται σαν οδοί ήπιας κυκλοφορίας η οδός Νικηταρά και το τμήμα της Συγγρού μεταξύ Ο.Τ. 73 και Ο.Τ. 108. Οριοθετούνται χώροι για την στάθμευση μικρών οχημάτων στα Ο.Τ. 105Α και τμήμα του Ο.Τ. 107Α , στο νότιο άκρο του. Για τα μεγάλα οχήματα, οριοθετείται χώρος, βόρεια των Ο.Τ.102Α , 103Α , 104Α .

Νέοι πεζόδρομοι…

Η οδός Παναγίας Σκριπούς, από την οδό Γυμναστηρίου μέχρι το ανατολικό όριο του Αρχαιολογικού πάρκου, μεταξύ των Ο.Τ. 81 και 82, διανοίγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο. Χαρακτηρίζεται πεζόδρομος και αποτελεί την κύρια πρόσβαση πεζών από το κέντρο του οικισμού, ανατολικά, προς το Α.Π. Η οδός Παναγίας Σκριπούς, μεταξύ των Ο.Τ. 72, Ο.Τ. 105 και Ο.Τ. 102, Ο.Τ. 103, Ο.Τ. 104, διανοίγεται βάσει νέας χάραξης και χαρακτηρίζεται πεζόδρομος.
Η απόληξη αυτής δυτικά συμβάλλει με τους τρεις κύριους πεζοδρόμους του Α.Π., προς τις πηγές των Χαρίτων (Φρίξου και Έλλης), προς το Ακόντιο όρος και την οδό Μινύου - 10ηςΣεπτεμβρίου. Ο πεζόδρομος της οδού Αργυρίου μεταξύ των Ο.Τ. 72 και Ο.Τ. 73, Ο.Τ. 107 . Δευτερεύοντες πεζόδρομοι : η οδός μεταξύ Ο.Τ. 74 και Ο.Τ. 75 (Ιάσονος), η οδός μεταξύ Ο.Τ. 77 και Ο.Τ. 76, Ο.Τ. 111 (Κολχίδος) , πεζόδρομοι μεταξύ των Ο.Τ. 75 και Ο.Τ.112 καθώς και μεταξύ Ο.Τ. 76 και Ο.Τ 111. Πεζοδρομείται το τμήμα της οδού Παπασπύρου μεταξύ των Ο.Τ. 77, Ο.Τ. 111 και του Ο.Τ. 78». Όλες οι νέες διαμορφώσεις σε δρόμους γίνονται μέχρι τις ρυμοτομικές γραμμές του νέου ρυμοτομικού σχεδίου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ρητά. Διευκρινίζεται όμως ότι, γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους και την περιοχή του Ναού, θα υλοποιηθούν οι διαμορφώσεις σύμφωνα με την μελέτη του Α.Π. (ΣΧ. ΠΔ 01 ) με την κατά περίπτωση αυξομείωση των χώρων πρασίνου εντός των κοινόχρηστων χώρων ανεξάρτητα από τις θέσεις των ρυμοτομικών γραμμών. Προβλέπονται επίσης διαμορφώσεις σε νέους κοινόχρηστους χώρους που θα απαλλοτριωθούν, όπως επίσης και σε χώρους ιδιοκτησίας του Δήμου και της Εκκλησίας που διατίθενται για να ενταχθούν στο αρχαιολογικό πάρκο και να διαμορφωθούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη.

*Δύο επισημάνσεις που αξίζουν για την ιστορία του θέματος:
1. Ανάλογες περιπτώσεις μπορούν να κρατήσουν πολλά πολλά χρόνια προκειμένου το ΣτΕ να δώσει «το πράσινο φως». Στην περίπτωση του Ορχομενού και σύμφωνα πάντα με τον κ. Υπερήφανο, όπως δημόσια εξήγησε και ευχαρίστησε, σημαντική ήταν η συμβολή του Ορχομένιου τ. Προέδρου του Ανωτάτου Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κ. Νίκου Μακρή, ενός αθόρυβου πατριώτη.

2.Η λόγω απόφαση λήφθηκε τότε κατά πλειοψηφία, με τον κ.  Λουκά Μέττα να ψηφίζει «Ναι» με επιφύλαξη , ύστερα από τις ενστάσεις που αναφέρθηκαν για την εκκλησία από τον παριστάμενο εφημέριο π. Χαράλαμπο. Οι  κκ. Σκόπας Γεώργιος , Βαγενάς Δημήτριος ,  Τριανταφύλλου Λουκάς και Καράλη Παρασκευή ψήφισαν «Οχι». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: