Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση από το Κ..Ε.Κ. Σπουδή

Το 1ο τμήμα του σεμιναρίου Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων:
Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες
 σε συνεργασία με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Λιβαδειά μόλις τελείωσε και ξεκίνησαν νέες εγγραφές.

*Το σεμινάριο είναι προαπαιτούμενο για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια: