11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 4η του μηνός Oκτωβρίου  του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης,  

         Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

- Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)


                                         
                                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                      
                                               ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: