Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 4η του μηνός Oκτωβρίου  του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης,  

         Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι :

- Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)


                                         
                                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                      
                                               ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr