Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Αλλαγή στην νομοθεσία που αφορά την διάθεση γεωργικών φαρμάκων

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
     Σε  εφαρμογή των διατάξεων της υπ΄αριθ.9497/104760/20-08-2014 (ΦΕΚ τ. Β΄2310) όπως  τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 8670/83089/01-08-2017 (ΦΕΚ τ.Β΄2724), από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά, όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να αγοράσουν  γεωργικά φάρμακα υποχρεούνται να διαθέτουν  Πιστοποιητικό γνώσεων  ορθολογικής χρήσης.
    Η συνταγή αγοράς θα εκδίδεται μόνον στους κατόχους Πιστοποιητικού γνώσεων  ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.  
 Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης   χορηγείται στους ενδιαφερομένους έπειτα από την συμμετοχή τους σε εξετάσεις που θα γίνουν σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα.
   Η εταιρεία Agrocon από το 2015 πιστοποιήθηκε ως εξεταστικό κέντρο από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να διοργανώνει τις αντίστοιχες εξετάσεις.
  Οι αγρότες – παραγωγοί, για συμμετοχή στις εξετάσεις , για ενημερωτικές συναντήσεις και οποιαδήποτε άλλη αγροτική ενημέρωση ή επιδοτούμενο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν:
   Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Agrocon Σοφοκλέους  1 ( δίπλα στην ΔΕΗ),  Λιβαδειά  τηλ. 22610 89964  (Δευτ  έως  Παρ., 08.30 – 14.30)  FAX 22610 89508     E-mail: agrocon.ike@gmail.com                                                              
                                                                           Λιβαδειά 25-09-2017
                                                                                     
Για την Agrocon
 Θεόδωρος  Χριστοδούλου      

Δεν υπάρχουν σχόλια: