Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Θα λειτουργήσει ή όχι τζαμί στη Θηβα; Τι απαντά ο Δήμος Θηβαίων

Με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με τη λειτουργία τζαμιού στη Θήβα ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει τους δημότες του για τα ακόλουθα:
·         Tα δημοσιεύματα αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας προϋπάρχοντος ευκτήριου οίκου επί της οδού Αυλίδος 8, ο οποίος στο εξής θα λειτουργεί νόμιμα, όπως ορίζει η υπ' αρ. πρωτ. 69230/Α3/6-5-2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (ΑΔΑ: BIΦΘ9-TOT) περί “χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων” και όχι στην κατασκευή τεμένους ή οτιδήποτε άλλου σχετικού.
·         Το Υπουργείο Παιδείας, αφού έλαβε από τον υπεύθυνο του ευκτήριου οίκου τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με απόφασή του (υπ' αρ. πρωτ. 34041/Θ1/26-2-2016, ΑΔΑ: 7ΦΘ74653ΠΣ-ΝΟΗ) χορήγησε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου ευκτήριου οίκου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας.

·         Η Υπηρεσία Δόμησης έχει προβεί σε όλους τους σχετικούς ελέγχους και έχει διαπιστώσει ότι ο χώρος αυτός λειτουργεί επί νομίμου κτίσματος υφισταμένου βάση οικοδομικών αδειών. Παράλληλα από την υπηρεσία ζητήθηκε και υποβλήθηκε από τον υπεύθυνο του ευκτήριου οίκου η δήλωση ένταξης στον Ν. 4178/2013 για την τακτοποίηση αλλαγής χρήσης του ισογείου χώρου επί διωρόφου οικοδομής, από οικία σε θρησκευτικό χώρο, χρήση επιτρεπτή και από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: