Στα Άγραφα Ευρυτανίας θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. 
H  13η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Αγράφων όπου θα συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης που εξέδωσε η Πρόεδρος του περιφερειακού Συμβουλίου. Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου :
- Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.                              
                   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 1ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας.
Εισηγήτρια
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  Φανή Παπαθωμά
                   ΚΩΠΑΪΔΑ – ΑΣΩΠΟΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.129/2015 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Κωπαϊδικού Πεδίου».
Εισηγήτρια
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά
Θέμα 3ο
Τροποποίηση του άρθρου επτά (7) της από 22-3-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Ερευνάς Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΚΕΦΕ «Δ») αναφορικά με την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος  Ιωάννης Ταγκαλέγκας
                   ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Θέμα 4ο
Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2016 – 2019.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού Ιωάννης Κοντζιάς
Θέμα 5ο
Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού έως τις 1.00 το βράδυ έως τις 30-9-2016 με την προϋπόθεση ότι προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας αυτών.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας & Περιφ. Προγρ.  Θεμ. Χειμάρας
Θέμα 6ο
Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης  Κωνσταντίνος Μπακομήτρος
                   ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 7ο
Έγκριση τροποποίησης Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ066, ΣΑΕΠ766, ΣΑΕΠ166 και ΣΑΜΠ066) του εθνικού Π.Δ.Ε.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 8ο
Έγκριση χρηματοδότησης υποέργων στα πλαίσια  του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠOTAMOY ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» της ΣΑΜΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κ.Α. 2015ΜΠ06600002.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 9ο
Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2016.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 10ο
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2016 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- τροπ.05).
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 11ο
Έγκριση  3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2016 (2η Τροποποίηση του προγράμματος από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 2016).
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 12ο
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  για το  έργο : «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση – υλοποίηση του έργου Κατασκευή πίστας κανόε – καγιάκ στο Παρκιό Π.Ε. Ευρυτανίας», εξουσιοδοτήσει Περιφερειάρχη για την υπογραφή της  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 13ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ.110/2016 Απόφασης του Περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση Νέου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτημάτων της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», εξουσιοδοτήσει Περιφερειάρχη για την υπογραφή της  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 14ο
Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  για το έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την  ωρίμανση του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ/ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)».
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 15ο
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή αγωνιστικού χώρου & αντικατάσταση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Χαλκίδας».
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐσκος
                   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΘΕΜΑ 16ο«Συγκρότηση της Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 10 παρ. 3 εδάφιο  α του Νόμου 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258/8-12-2014), για την επιλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 εδάφιο  α του Ν. 4386/2016».
 ΕισηγητήςΑντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεμιστοκλής Χειμάρας
Θέμα 17ο
Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
Θέμα 18ο
7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης