Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση από την παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου "Ενεργοί Πολίτες Στερεάς"

Ανακοίνωση
Στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΣ στις 4-7-2016 συζητήθηκαν κάποια ενδιαφέροντα θέματα που έχει σημασία να τα σημειώσουμε και να σας ενημερώσουμε και για τις θέσεις που αναπτύξαμε από την πλευρά μας.

1.       Για το θέμα του ψηφίσματος κατά του κλεισίματος κάποιων υποθηκοφυλακείων σε πόλεις της Περιφέρειας, αναφερθήκαμε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που εάν υλοποιηθεί θα εκλείψει η ανάγκη ύπαρξης υποθηκοφυλακείων. Ιδιαίτερα εάν προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς η λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση ταυ Κτηματολογίου θα εκμηδενιστούν οι ανάγκες ύπαρξης υποθηκοφυλακείων. Επίσης δεν υπάρχουν επισφάλειες στις ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας, αφού οι σημερινοί υποθηκοφύλακες που τα γραφεία τους θα κλείσουν, διασφαλίζονται με μετάταξη τους σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Κράτους. Με βάση αυτά δεν συμφωνούμε με την έκδοση ψηφίσματος του ΠΣ, υπέρ της διατήρησης όλων των υποθηκοφυλακείων.

2.       Για το θέμα που έχει καταθέσει και έχει απασχολήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις, ο Δήμος Στυλίδας, την δημιουργία δηλαδή εταιρίας με μέλη Δήμους και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αξιοποίηση εθνικών και άλλων πόρων που αφορούν προγράμματα για τις παράκτιες πόλεις : θεωρούμε ότι στην συγκεκριμένη εταιρία δεν μπορεί να συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πρώτον γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν νομικές εμπλοκές από την συμμετοχή σε μια εταιρία ΟΤΑ διαφορετικών βαθμών, αλλά και γιατί οι σκοποί της εταιρίας ουσιαστικά επικαλύπτουν βασικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας και των αναπτυξιακών εταιριών της και ιδιαίτερα σε ότι αφορά αναπτυξιακά προγράμματα για τις παράκτιες ζώνες. Με βάση αυτά τα δεδομένα διαφωνούμε κάθετα με την συμμετοχή της Περιφέρειας στην εταιρία αυτή για λόγους αρχής, όσο και εάν βελτιωθεί το καταστατικό της εταιρίας. Οι Δήμοι ασφαλώς είναι στην δική τους δικαιοδοσία να συγκροτούν παρόμοια σχήματα. 

3.       Συζητήθηκε επίσης και το θέμα της καθαρότητας και της καταλληλότητας των νερών των παραλιών μας και των μετρήσεων της ρύπανσης με αφορμή τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για κάποιες από τις παραλίες της Χαλκίδας. Από την πλευρά μας τονίσαμε, ότι ανεξάρτητα από τις μετρήσεις αυτές, που όμως όταν αμφισβητούνται πρέπει να αντιπαρατίθενται νούμερα, πράγμα που δεν έγινε, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, έγκαιρα και οργανωμένα να κάνουν τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της ρύπανσης όπως ορίζει ο νόμος, τις οποίες θα πρέπει να ανακοινώνουν στο Site της Περιφέρειας, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες την ακριβή εικόνα των μετρήσεων της ρύπανσης και την καταλληλότητα των νερών. Ιδιαίτερα όσον αφορά την περιοχή της Αυλίδας και του Ληλαντίου, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές από κατοίκους των περιοχών αυτών, για ρυπαντικά φορτία στις παραλίες  τους, θα πρέπει να διερευνηθεί συγκεκριμένα οι τυχόν πηγές ρύπανσης της θαλάσσιας αυτής περιοχής και να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

4.       Τέλος κατατέθηκαν ολοκληρωμένες επερωτήσεις, α) Για την Λίμνη του Καλλίδρομου και τα μέτρα που χρειάζονται για την προστασία της, αφού βρίσκεται σε περιοχή NΑTURA και σε πρόγραμμα LIFE στο οποίο συμμετέχει και η Περιφέρεια και β) Για την δημιουργία του Εθνικού Πάρκου Οίτης – Σπερχειού – Μαλιακού και την πρωτοβουλία που χρειάζεται να πάρει η Περιφέρεια, για τις οποίες αναμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις από την Πλευρά της Περιφέρειας.


Κώστας Χαϊνάς

Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: