Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Ξεκίνησαν αιτήσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του 2015

Από τα τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας γνωστοποιείται ότι ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι δηλώσεις εφαρμογής έτους 2015 του Μέτρου 214- γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις:
1.1 Βιολογική Γεωργία
1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές
2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
2.3 Α-Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού
2.3 B- Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων
3.1-Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων
4.1- Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
4.2- Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου  Θήρας

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από τις 15/07/2016 και για 20 εργάσιμες ημέρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του site του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: