Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Συνεχίζει τους σχεδιασμούς του ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Α.Ε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε υπέβαλε προτάσεις για ένταξη έργων διαχείρισης αστικών στερεών στην πρόσκληση 14.6 &.26.-27.1 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων».

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αφορούν τα παρακάτω έργα :
1. Μονάδα κομποστοποίησης & κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Φωκίδας, προϋπολογισμού 9.566.274,11 ευρώ.
Το έργο ήδη κατασκευάζεται και θα παραδοθεί προς χρήση στις αρχές του 2017.
2. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας, προϋπολογισμού 17.137.909,55 ευρώ.
Ο διαγωνισμός για την ΜΕΑ Θήβας έχει ολοκληρωθεί και η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία κατασκευής βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου.
3. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χαλκίδας, προϋπολογισμού 28.608.000,00 Ευρώ.
4. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λαμίας, , προϋπολογισμού 31.028.000,00 ευρώ.
Οι ΜΕΑ Θήβας, Χαλκίδας & Λαμίας περιλαμβάνουν την μηχανική διαλογή προδιαλεγμένων & σύμμεικτων απορριμμάτων, την αναερόβια χώνευση των οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και compost, καλύπτοντας πλήρως τους στόχους που θέτει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
Παράλληλα οι Δήμοι – Μέλη του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Α.Ε υπέβαλλαν προτάσεις που αφορούν εντάξεις Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και θα ακολουθήσουν οι υποβολές προτάσεων για δράσεις διαλογής στην πηγή (κάδοι διακριτών ρευμάτων, πράσινα σημεία, μικρές μονάδες κομποστοποίησης κ.α).
Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Α.Ε προχωρά στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων – Μελών του, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α), διεκδικώντας δημόσια χρηματοδότηση και για τα νέα έργα προς όφελος των πολιτών.

Θήβα : 22/7/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: