Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

Συνεχίζει τον θεματικό διάλογο η ΑτΕ - 2η Θεματική Διαβούλευση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ με τους Κοινωνικούς της Εταίρους: «Μιλάμε για το Περιβάλλον»

Στο πλαίσιο  του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Περιβάλλοντος, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ), υλοποίησε, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, με επιτυχία το δεύτερο κατά σειρά ετήσιο θεματικό διάλογο με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, με θέμα «Μιλάμε για το Περιβάλλον», στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας.

Στη διαβούλευση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι των Δήμων, των σχετικών υπηρεσιών της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, της Σχολικής κοινότητας, των Τοπικών ΜΜΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ, όπως επίσης εκπρόσωποι Συμβουλευτικών και Τεχνικών συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για την πολιτική, τις βασικές αρχές και τον τρόπο διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων της Εταιρείας.
 
Συγκεκριμένα αναλύθηκαν:

·         Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (εφαρμογή και πλεονεκτήματα).
·         Οι μελέτες και οι επιχειρηματικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
·         Η Δραστηριότητα της Προστασίας και η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης στερεών & υγρών αποβλήτων, καθώς και των ατμοσφαιρικών ρύπων με την παρουσίαση συγκεκριμένων KPIs.
·         Η πολιτική περιβαλλοντικής αποκατάστασης της εκμεταλλεύσιμης γης, μέσω πραγματικών case studies, από τους εκπροσώπους της θυγατρικής της ΑτΕ, ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ.
·         Ο τομέας Έρευνας και Καινοτομίας με έμφαση στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί για την αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη.
Οι στόχοι της διαβούλευσης ήταν αφενός η αποτελεσματικότερη ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πολιτικές της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ, με την αναφορά συγκεκριμένων πρακτικών και τεκμηριωμένων στοιχείων και, αφετέρου, η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων.  
Όπως τόνισε στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Δημήτρης Στεφανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ, η διαβούλευση με τους βασικούς Κοινωνικούς Εταίρους, μέσω ανοιχτής και διαδραστικής επικοινωνίας, αποτελεί σταθερή πρακτική της ΑτΕ τα τελευταία 6 χρόνια, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης και τη συνεχή βελτίωση της στρατηγικής και των ενεργειών της στον τομέα της Ε.Κ.Ε. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ουσιαστικής ενημέρωσης και της συμβολής των Κοινωνικών Εταίρων της εταιρείας στη συνεχή και υπεύθυνη προσπάθειά της για την αρτιότερη διαχείριση των Περιβαλλοντικών θεμάτων, πέρα από τη συμμόρφωσή της με τους θεσπισμένους κανόνες και τα πρότυπα που ακολουθεί.

Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση και την κατάθεση προτάσεων από τους συμμετέχοντες. Οι προτάσεις και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΑτΕ, όπου αυτό είναι εφικτό, στο πλαίσιο της συνεχούς υπεύθυνης ανάπτυξής της. Επιπλέον, η Εταιρεία δημοσιοποίησε, μέσω της ιστοσελίδας της, ειδικό περιβαλλοντικό έντυπο με τίτλο «η Προστασία του Περιβάλλοντος ως βασική Επιχειρηματική Επιλογή», τονίζοντας την πρόθεσή της για την αρτιότερη ενημέρωση όλων των Κοινωνικών της Εταίρων, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο.


Τέλος, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προχώρησε στην υιοθέτηση της εφαρμογής CO2NS/EVENT, που αφορά στον Υπολογισμό και την Ουδετεροποίηση του Συνολικού Ανθρακικού Αποτυπώματος της εκδήλωσης, σύμφωνα με την καινοτόμο μεθοδολογία της πιστοποίησης CO2 Neutral Seal.  Υιοθετώντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΑτΕ κατέστησε τη Διαβούλευση Ανθρακικά Ουδέτερη υπολογίζοντας, μέσω της καινοτόμου μεθοδολογίας, το σύνολο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκλήθηκαν από την υλοποίηση της, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε αγορά υψηλής ποιότητας carbon credits, τα οποία αναλογούν στην ποσότητα των εκπομπών αυτών. Μέσω αυτής της αγοράς η ΑτΕ συμβάλλει στην υποστήριξη πιστοποιημένων, εν λειτουργία κλιματικά και περιβαλλοντικά επωφελών έργων, όπως έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διατήρησης φυσικών πόρων που υλοποιούνται σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: