Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή ο κ. Ευ. Μπασιάκος

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Βοιωτίας, κ. Βαγγέλης Μπασιάκος, σε σχέση με τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, που συνέρχεται στο Παρίσι από 30 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2015, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κλιματική Αλλαγή και οι δυσμενείς επιδράσεις της συνιστούν πλέον μια παγκόσμια, επιστημονικά τεκμηριωμένη, απειλή. Τα σημάδια της αυξανόμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι πλέον καθημερινά και εμφανή. Έτσι, διατυπώνονται εκκλήσεις για άμεση αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μία τέτοιου μεγέθους περιβαλλοντική πρόκληση μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά μόνο με συλλογική δράση, σε όλα τα επίπεδα. Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι είναι κρίσιμης σημασίας και συνιστά ιστορικό ορόσημο για την ενίσχυση της διεθνούς συλλογικής δράσης και την επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης σε μια κοινωνία που θα έχει χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις εξελισσόμενες διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή.
Στη σύγχρονη εποχή, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα οδηγήσουν 100 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους παγκοσμίως στην ακραία φτώχεια μέχρι το 2030. Προκειμένου να περιορισθούν οι συνέπειες αυτές, είναι πλέον αδήριτη η ανάγκη για μείωση των εκπομπών αερίων (διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου κλπ.) που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της συγκράτησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 2° C. Οι εκπρόσωποι των κρατών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι οφείλουν – και ευελπιστούμε όλοι – να καταλήξουν σε μια παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία, η οποία θα προβλέπει ένα αυστηρό και βασιζόμενο σε κοινούς κανόνες καθεστώς, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η εφαρμογή του θα διαφέρει ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες και ικανότητες των συμβαλλομένων μερών.
Η επιβίωση του ανθρώπινου είδους θα επιτευχθεί μόνο αν αντιμετωπισθούν οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί παρά να αποτελεί ηθική υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές.»Δεν υπάρχουν σχόλια: