Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Σεμινάριο «επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων - προγράμματα ΕΦΕΤ» στον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς

   Ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) προγραμματίζει την υλοποίηση σεμιναρίων «επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων - προγράμματα ΕΦΕΤ»  σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10/08/2007 (ΦΕΚ 1616/ Β/17/08/2007).
   Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν την υποχρέωση να επιμορφωθούν βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.
   Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.
   Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 10 ώρες (2ημέρεςΧ5ώρες).
   Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 80,00 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνετε  η παρακολούθηση του σεμιναρίου και το παράβολο αξίας 30,00 ευρώ για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ.
   Στα πλαίσια της ανωτέρω Υ.Α. και καθώς οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ  έχουν ενταθεί,  ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς  θα προβεί στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» του ΕΦΕΤ, με σκοπό την αρμονική λειτουργία των επιχειρήσεων.
   Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Συλλόγου,  Στρ. Ιωάννου 24, ή να επικοινωνείτε στο τηλ. & fax  2261 0 24218.  
Το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: