Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Στις 2 Δεκεμβρίου συνεδριάζει και το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 2η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη - και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.Συζήτηση για δημιουργία δικτύου, φορέων και πολιτών, αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες.

2.Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 € (δ΄ δόση 2015 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.

3.Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.

4.Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή “Όχθος” στην Τ.Κ. Δαύλειας.

5.Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην είσοδο της  Τ.Κ. Αγίας Άννας του Δήμου Λεβαδέων.

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα.

7.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος).

8.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση Οδών – Πεζόδρομων & Κοινοχρήστων Χώρων.

9.Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: Προστασία Υφισταμένου Αγωγού Καυσίμων.

10.Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

11.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ηλεκτρονικού Χρονομέτρου και Κονσόλας ελέγχου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

12.Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης για το έτος 2016. 

                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                      
                                                       Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)

                                                                   


Δεν υπάρχουν σχόλια: