Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Τα ανοικτά θέματα των παροχών και στήριξης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) φέρνει στη Βουλή ο Ευάγγελος Μπασιάκος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ


Για  Τους Υπουργούς :
  • Οικονομικών,
  • Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
  • Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  • Υγείας

ΘΕΜΑ: Παροχές και στήριξη σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί


  1. Ποιες οι εξελίξεις , παρά την οικονομική κρίση , σε σχέση με τις αναγκαίες παροχές και  επιδόματα σε ΑμΕΑ ( εξωιδρυματικό, κίνησης, παραπληγίας, συμπαράστασης ετέρου για βαριές αναπηρίες, προνοιακά, ενοικίου, στέγασης, προσλήψεων στο Δημόσιο, προστατευόμενες θέσεις εργασίας, φορολογικές απαλλαγές, συνταξιοδοτικά, κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ κλπ) καθώς και με την ανάγκη συστηματικής στήριξης τους ; Πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις που ο ένας γονέας επιμελείται σχεδόν αποκλειστικά το παιδί και αδυνατεί να εργάζεται.
  2. Ποια η μέριμνα ώστε οι τυχόν καθυστερήσεις στην εξέταση από τις επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) να μην αναστέλλουν τις πληρωμές των επιδομάτων;


Αθήνα, 11/12/2013

Ο ερωτών Βουλευτής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: