11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Τα ανοικτά θέματα των παροχών και στήριξης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) φέρνει στη Βουλή ο Ευάγγελος Μπασιάκος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ


Για  Τους Υπουργούς :
  • Οικονομικών,
  • Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
  • Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  • Υγείας

ΘΕΜΑ: Παροχές και στήριξη σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί


  1. Ποιες οι εξελίξεις , παρά την οικονομική κρίση , σε σχέση με τις αναγκαίες παροχές και  επιδόματα σε ΑμΕΑ ( εξωιδρυματικό, κίνησης, παραπληγίας, συμπαράστασης ετέρου για βαριές αναπηρίες, προνοιακά, ενοικίου, στέγασης, προσλήψεων στο Δημόσιο, προστατευόμενες θέσεις εργασίας, φορολογικές απαλλαγές, συνταξιοδοτικά, κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ κλπ) καθώς και με την ανάγκη συστηματικής στήριξης τους ; Πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις που ο ένας γονέας επιμελείται σχεδόν αποκλειστικά το παιδί και αδυνατεί να εργάζεται.
  2. Ποια η μέριμνα ώστε οι τυχόν καθυστερήσεις στην εξέταση από τις επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) να μην αναστέλλουν τις πληρωμές των επιδομάτων;


Αθήνα, 11/12/2013

Ο ερωτών Βουλευτής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: