11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Γιώργος Μουλκιώτης: ΚΑΛΗ & ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΗ ΧΡΟΝΙΑ !

Eύχοµαι αυτά τα Χριστούγεννα  
να φέρουν  το χαµόγελο στα χείλη των ανθρώπων,  να ζεστάνουν τις  παγωµένες καρδιές τους και 
 να τους χαρίσουν τη ζωή που τους αξίζει  
ΚΑΛΗ & ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΗ ΧΡΟΝΙΑ    
 
  Ο Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ BOΙΩΤΙΑΣ   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: