Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΠαρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), στις 27-07-2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ. προκειμένου να συνεδριάσουμε για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως στις 12/07/2011.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 ΜW της εταιρίας ΄΄ ΓΡΑΙΓΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Σάρρες- Κορυφή ΄΄, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Φωτοβολταϊκός Σταθμός, ισχύος 2,7 MW, στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ», Δήμου Δελφών Ν Φωκίδας (εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε.) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του λατομείου μαρμάρων έκτασης 24.470 τ.μ. του Γεωργίου Αντ. Τσάλα, στη θέση ‘’ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΩΡΑΦΙ’’ του Τ.Κ. Θεολόγου, Δ.Ε. Διρφύων, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Π.Ε. Ευβοίας (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)..
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας βουστασίου δυναμικότητας 170 αγελαδων γαλακτοπαραγωγής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ ΚΩΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Λάμδα ΄΄, Κωπαιδικού Πεδίου του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας ΄΄ ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΙΧΟΣ – ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ - ΑΠΕΛΙΝΑ΄΄ στο Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Eνότητας Ευρυτανίας και συνοδα έργα στο Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και στους Δήμους Καρδίτσας και λίμνης πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας ΄΄ ANEMOΔOMIKH Α.Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι ΄΄ των Δήμων Αγράφων στο Δήμο Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας και στους Δήμους Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα Π.Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής :Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,38 MW της εταιρείας ΄΄ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε. ΄΄. στη θέση ΄΄ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΄΄, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,92 MW της εταιρείας ΄΄ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε. ΄΄. στη θέση ΄΄ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΄΄, του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Ενιαίος τρόπος Δημοσιοποίησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: