Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Σκληρή επιστολή Αγνιάδη προς την ηγεσία του ΥΠΑΑΝ για τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας από το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»Προς: -Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
Κοιν.:-Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Θάνο Μωραΐτη.
-Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.


Θέμα : «Πρόγραμμα στήριξης της εργασίας από το Ε.Π, «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο της σχετικής πρωτοβουλίας σας, για την θέσπιση προγράμματος στήριξης της εργασίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ, ας μας επιτραπεί να καταθέσουμε τις σχετικές παρατηρήσεις μας.
Αρχικά, επιθυμούμε να σημειώσουμε, ότι το πρόγραμμα κινείται στην σωστή κατεύθυνση, καθώς αποτελεί, έστω με καθυστέρηση, μια πρώτη προσπάθεια, για την άμεση ανακούφιση των δοκιμαζόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης στην χώρα. Επίσης, ως θετική μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και την υιοθέτηση μιας απλοποιημένης διαδικασίας, για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης.
Ταυτόχρονα όμως, το Επιμελητήριο Βοιωτίας, ως θεσμικός εκπρόσωπος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, δεν μπορεί να αγνοήσει την άδικη εξαίρεση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης.
Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος εξαιρείται του σχετικού προγράμματος, καθώς αυτό αντλεί πόρους από το ΕΚΤ, το οποίο δεν χρηματοδοτεί τις Περιφέρειες του Στόχου 2, στις οποίες πλασματικά ανήκει και η δική μας.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι εντελώς στρεβλή και παράλογη, καθώς όπως άλλες παρόμοιες, ως αυτή που εμπεριέχεται στον επενδυτικό νόμο, παραβλέπουν, ότι η στατιστική «ευημερία» της Βοιωτίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτή αποτυπώνεται στους στατιστικούς δείκτες, είναι πλασματική και δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και στην καθημερινότητα της τοπικής οικονομίας.
Ο υψηλός δείκτης ΑΕΠ, όπως εμφανίζεται στην αντίστοιχη στατιστική απεικόνιση, οφείλεται στη συγκέντρωση ιδιαίτερα σημαντικής μεταποιητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου, όπου είναι μετεγκατεστημένο το σύνολο σχεδόν των βιομηχανιών από το νομό Αττικής. Δυστυχώς όμως, αυτή η οικονομική δραστηριότητα δεν συνδέεται και δεν έχει θετική επίδραση στον υπόλοιπο ιστό της τοπικής οικονομίας. Ενδεικτικά μόνο, αναφέρουμε, ότι η ανεργία στη Στερεά Ελλάδα καλπάζει και είμαστε στις πέντε πρώτες θέσεις, με υψηλό ποσοστό ανεργίας του εργατικού δυναμικού, καθώς βέβαια και τους γενικότερα χαμηλούς δείκτες «ευημερίας», οι οποίοι καταγράφονται στην περιοχή.
Επίσης, για μια ακόμη φορά, σημειώνουμε την αντίθεση μας, στον αποκλεισμό του ελληνικού εμπορίου και συνηγορούμε υπέρ της πλήρης ένταξης του εμπορίου, εισαγωγικού και εξαγωγικού σε ανάλογες ρυθμίσεις.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, θεωρούμε απαραίτητη την παρέμβαση σας για την άρση του αδιανόητου αποκλεισμού των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας από ένα πρόγραμμα, που υποτίθεται έχει σαν «στόχο την ανταπόκριση σε κρίσεις που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας κ.α.» και σας καλούμε, όπως προβείτε στην τροποποίηση του προγράμματος ή στην άμεση αναζήτηση άλλης ισοδύναμης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας, με όμοια ή ανάλογα χαρακτηριστικά. Είμαστε βέβαιοι, ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις θέσεις μας και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Αγνιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: