Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Από 1ης Αυγούστου η παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων


Από την 1η Αυγούστου αρχίζει η παρακράτηση της μηνιαίας Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε στις 18/7/2011, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του νόμου για το Μεσοπρόθεσμο και οι διατάξεις του Ασφαλιστικό νόμου, με τις οποίες αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά της παρακράτησης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από την 1η Αυγούστου, τα ποσοστά της Ειδικής Εισφοράς αναπροσαρμόζονται και διαμορφώνονται ως εξής:
α) Για συντάξεις από 1.400,01 ευρώ μέχρι 1.700,01 ευρώ, ποσοστό 3%
β) Για συντάξεις από 1700,01 ευρώ μέχρι 2.000,00 ευρώ , ποσοστό 6%
γ) Για συντάξεις από 2.000,01 ευρώ μέχρι 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 7%
δ) Για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ μέχρι 2.600,00 ευρώ, ποσοστό 9%
ε) Για τις συντάξεις από 2.600,01 ευρώ μέχρι 2.900,00 ευρώ, ποσοστό 10%
στ) Για τις συντάξεις από 2900,01 ευρώ μέχρι 3.200,00 ευρώ, ποσοστό 12%
ζ) Για τις συντάξεις από 3.200,01 ευρώ μέχρι 3.500,00 ευρώ, ποσοστό 13%
η) Για τις συντάξεις από 3.500,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 14%
Επίσης επιβάλλεται επιπλέον μηνιαία εισφορά, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που δεν έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1.700 ευρώ.
Τα ποσοστά της επιπλέον παρακράτησης έχουν ως εξής:
Α) Για συντάξεις από 1700,01 ευρώ, (συνολικό ποσό σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί μετά την παρακράτηση της εισφοράς όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί), μέχρι 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 6%.
Β) Για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ μέχρι 2.900,00 ευρώ, ποσοστό 8%.
Γ) Για συντάξεις από 2.900,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%.
Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.
Από την επιπλέον μηνιαία εισφορά, εξαιρούνται όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρ. 42 του ν. 1140/1981 ( Α΄68), όπως ισχύει ή το επίδομα ανακανότητας του άρθρ. 54 του Π.Δ. 169/2007 ( Α΄210), ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται, ότι κατόπιν της επιβολής της επιπλέον ανωτέρω εισφοράς στη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.700,00 ευρώ.
Ακόμη για τους συνταξιούχους της κατηγορίας από 1.400,01 ευρώ μέχρι 1.700,01 το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 ευρώ.
Η παρακράτηση επιπλέον εισφοράς δεν θα επιβληθεί για τους συνταξιούχους που βρέθηκαν στο Αρχείο Συντάξεων χωρίς έτος γέννησης, με το σκεπτικό ότι είναι μεγαλύτεροι από 60 ετών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει έλεγχος από τη Διεύθυνση Πληροφορικής καταστάσεις των συνταξιούχων χωρίς έτος γέννησης ανά Υποκατάστημα, ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία που λείπουν και όπου απαιτείται να επιβληθούν εισφορές. Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια: