Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Αντίθετη η Μητρόπολη στην ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου από τον Π. ΠισσάνοEν Λεβαδείᾳ τῇ 21ῃ Ἰουλίου 2011
Ἔφθασαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας πληροφορίες ἀπό κατοίκους τοῦ Στειρίου, ὅτι ὁ κ. Παῦλος Πισσάνος καί συνεργάτες του, στήν προσπάθεια νά ὑλοποιήσουν τό γνωστό ἀπό παλαιότερα σχέδιο γιά τήν ἵδρυση στήν περιοχή μεταξύ Διστόμου καί Στειρίου Παγκόσμιου Πολιτιστικοῦ Κέντρου μέ τήν ἐπωνυμία «Ἑπτάπολις», δραστηριοποιοῦνται καί πάλιν, μεταφέροντας ὁμάδες ἐπιστημόνων στό Στείρι προκειμένου νά πείσουν τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς νά ἀποδεχθοῦν καί νά ὑποστηρίξουν τήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ Κέντρου «Ἑπτάπολις» προβαίνοντας παράλληλα σέ σχετικές ἐνέργειες πρός τίς ἁρμόδιες δημόσιες ὑπηρεσίες στήν Βοιωτία καί τήν Ἀθήνα.
Ἀσφαλῶς ἀναγνωρίζουμε ὅτι καθένας ἔχει τό δικαίωμα μέσα στά πλαίσια τῆς νομιμότητας νά προωθεῖ καί νά ἐφαρμόζει τά σχέδιά του καί νά κάνει τίς ἐπιλογές του. Στήν προκειμένη, ὅμως, περίπτωση αἰωροῦνται κάποιες ὑποψίες, πού προκαλοῦν φόβους γιά τούς ἀπώτερους πραγματικούς στόχους τοῦ ἐγχειρήματος.
Οἱ ὑποψίες καί οἱ φόβοι προκύπτουν ἀπό τό καταστατικό τοῦ Σωματείου «Ὄλυμπος, Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο» πού ἔχει πρόεδρο τόν κ. Πισσάνο. Κάποιες διατυπώσεις σχετικά μέ «ἀναφλόγιση τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πνεύματος καί τῆς Ὀλυμπικῆς συνείδησης», ἀφήνουν περιθώρια ὅτι τό Κέντρο ἐνδέχεται νά δράσει ὡς φορέας γνωστῶν ἤδη στίς μέρες μας νεοπαγανιστικῶν ἀντιλήψεων καί νά στραφεῖ κατά τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς παράδοσης καί πίστης, ἐπηρεάζοντας ἔτσι τό πλήρωμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Βέβαια ἀκόμα καί ἔνα τέτοιο ἐνδεχόμενο, ἔστω καί ἄν ἐμεῖς, ὡς Ἐκκλησία, διαφωνοῦμε, εἶναι σεβαστό μέσα στό πλαίσιο τῆς πνευματικῆς δημοκρατίας, πού διασφαλίζει τήν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν, ἀκόμη καί τῶν πλέον ἐκκεντρικῶν.
Ἐπειδή, ὅμως ὁ κ. Πισσάνος, σύμφωνα μέ πληροφορίες μας, διαδίδει ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις καί ὁ Ἐπίσκοπός Της κ. Γεώργιος εἶναι ἐνήμεροι και δῆθεν σύμφωνοι με τά σχεδιά καί τίς προθέσεις του, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, προκειμένου νά διαφωτίσουμε τήν κοινή γνώμη νά δηλώσουμε κατηγορηματικά ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι ψευδές καί παραπλανητικό.
Ἀντιθέτως ἡ Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας ἔχει ἐξ’ ἀρχῆς διατυπώσει καί κοινοποιήσει τίς σχετικές ἐπιφυλάξεις της, στό δελτίο τύπου τῆς 27ης Ἰανουαρίου 2010.
Κάνουμε και πάλι ἔκκληση στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς Διστόμου-Στειρίου νά εἶναι προσεκτικοί, νά μήν ἐπηρεάζονται καί πρίν προβοῦν σέ ὁποιαδήποτε ἐνέργεια νά ἀναλογισθοῦν καί τήν εὐθύνη τους ὡς μελῶν τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: