Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Μέτρα αντι … κρίσης παίρνει η Αντιπεριφέρεια Βοιωτίας

Γεώργιος Μουλκιώτης: «Αξιοποιούμε την Τεχνολογία στην προστασία και διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος»

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πραγματοποίησε στις 14 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Διοικητηρίου, ημερίδα παρουσίασης του έργου το οποίο υλοποιεί με τον τίτλο: «Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης, Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας»
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, συμβασιοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2010, ύστερα από ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό.
Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό, περιβαλλοντικό έργο, το οποίο θα συμβάλλει στην άμεση και καλύτερη πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση συμβάντων εκτάκτων αναγκών.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου προβλέπει το στήσιμο ενός ηλεκτρονικού επιχειρησιακού κέντρου διαχείρισης εκτάκτων φαινομένων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες της υφιστάμενης κατάστασης και συνθηκών, που επικρατούν σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας, τις πληροφορίες που θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες κατά την ώρα εκδήλωσης της κρίσης (εμπλεκόμενοι φορείς, διαθέσιμα εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.), όπως και τις διαδικασίες αντιμετώπισης του συμβάντος (επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων)
Η βάση δεδομένων ενημερώνεται εκ των προτέρων σε γεωγραφικές συντεταγμένες με στοιχεία όπως πυροσβεστικοί κρουνοί, δεξαμενές ύδατος, διατιθέμενοι ανθρώπινοι πόροι και εργαλεία, κτηνοτροφικές μονάδες, περιοχές και μονάδες που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας (περιοχές Natura, ιδιαιτέρου κάλλους, βιομηχανίες ιδιαίτερης παραγωγικής διαδικασίας, αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια κ.λπ.), ενώ αυτόματα ειδοποιεί και δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες, για την αντιμετώπιση προβλημάτων, οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Το σύστημα μπορεί να ενημερώνεται από κάθε φορέα που επιθυμεί (Δήμοι, Πυροσβεστική, Δασαρχεία, εθελοντικές ομάδες κ.λπ.), αλλά δίνει την δυνατότητα επίσης σε κάθε πολίτη να παρέχει και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με έκτακτα φαινόμενα, είτε για να ενημερώνει, είτε για να λάβει γνώση – οδηγίες για να αποφύγει, να προστατευθεί ή να βοηθήσει στην κατάσταση.
Παράλληλα, στα διάφορα δεδομένα μπορούν να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά φύλλα με αναλυτικές πληροφορίες ενημερωτικού, τουριστικού κ.α. ενδιαφέροντος.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Μουλκιώτης κατά την τοποθέτησή του στην ημερίδα δήλωσε: «Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, με την υλοποίηση του υπόψη έργου, που αποφασίστηκε από τον τότε Νομάρχη και νυν Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχο Περγαντά, αποκτάει ένα ισχυρό, ηλεκτρονικό εργαλείο, αρκετά εξειδικευμένο, η αποτελεσματική χρήση του οποίου απαιτεί αφ’ ενός με έμπειρο προσωπικό και αυτό καταβάλλουμε προσπάθειες να το αποκτήσουμε ή να το δημιουργήσουμε, (με εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού) αφ’ ετέρου όμως και κυρίως τη συμβολή, τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Για το λόγο αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα προχωρήσει, αμέσως μετά απ’ αυτήν τη πρώτη παρουσίαση του έργου, σε συναντήσεις συνεργασίας με κάθε φορέα ξεχωριστά.
Όταν το σύστημα ολοκληρωθεί και ενημερωθεί πλήρως θα παρουσιασθεί σε μια νέα ανοικτή ημερίδα, ώστε να το επικοινωνήσουμε στους πολίτες με στόχο να τους ευαισθητοποιήσουμε, να τους κάνουμε συμμέτοχους, αλλά και να τους παράξουμε αίσθημα ασφάλειας, διαβεβαιώνοντας τους ότι εμείς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ως οφείλουμε άλλωστε για τη διαφύλαξη και προστασία του περιβαλλοντός μας».ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: