Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

Ψήφισμα της Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού στη μνήμη της Βούλας ΤσιάμηΨήφισμα

Στον Ορχομενό και στα Γραφεία του Συλλόγου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ συνήλθε σήμερα 25 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Μάριου Παναγιωτίδη μετά το άγγελμα του θανάτου του μέλους της χορωδίας Βούλας Τσάμη το γένος Χαραλάμπους Ρέντζου. Ο Πρόεδρος εξήρε το ήθος, το χαρακτήρα και την συνέπεια της θανούσης. Τα μέλη μίλησαν για τις θαυμαστές φωνητικές της δυνατότητες και τόνισαν την μεγάλη απώλεια για την οικογένειά της την τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά από αυτά.
ΨΗΦΙΖΕΙ
1) Να παρακολουθήσει σύσσωμο την εξόδιο ακολουθία.
2) Να καταθέσει στην σωρό στέφανο σε ένδειξη βαθιάς ευγνωμοσύνης για την προσφορά της στο σύλλογο και την τοπική κοινωνία.
3) Να πενθήσει ο Σύλλογος επί 20ήμερο τη θανούσα.
4) Να καθιερώσει ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο όνομα της θανούσης.
5) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να αναγνώσει το παρόν προ της σωρού της θανούσης
6) Αντίγραφο του παρόντος να επιδοθεί στους οικείους της.

Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ


Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΑΝΑ ΤΣΑΠΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΠΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: