Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Στις 11.30 την Τετάρτη συνεδριάζει και το Περιφερειακό…Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Λαμίας, Αινιάνων 8, την 27η Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 6/25-5-2011.
ΘΕΜΑ 2ο : Παρουσίαση δράσεων ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητές: Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ιωάννης Κούτσικος και η Προϊσταμένη Μονάδας Β΄ Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ . Άντα Παπαθανασίου.
ΘΕΜΑ 3ο : Αναπτυξιακά Προγράμματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Eισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Κ.Τ. πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Απολογισμού Έτους 2010 των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2011, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ο.Α. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ – ΤΑΝΑΓΡΑ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Χ.Θ.1+160 έως Χ.Θ.2+271». Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας κ. Πορτάλιου Ελένη.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση συγκρότησης επιτροπών του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ.242/96, για τον καθορισμό τιμήματος εκποίησης ακινήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση δωρεάν κατά κυριότητα του Α.Β.Κ. 75 δημοσίου ακινήτου, αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση «Τοπογραφικής Μελέτης» της μελέτης: «Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων»,αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. – ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΣΟΦΙΑ». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση αντικατάστασης έργου στη ΣΑΕΠ 766.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2011. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου: «Ανασκαφική έρευνα και αποτύπωση του αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού». Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση τροποποίησης απόφασης για την έγκριση χορηγημάτων καθαριότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2011 ως προς τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ). Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης .
ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός τακτικού μέλους στο Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Π.Ε. Εύβοιας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: