Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Νέο ΔΣ στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘHΒΩΝΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στη Θήβα σήμερα 28 Μαΐου ημέρα Σαββατο και ώρα 14¨30 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Επαρχίας Θηβών και έδρα του σωματείου μας Δίρκης 20, 1ος Όροφος. Συνεδρίασαν μετά από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους εκλεγμένου μέλους Κος Ξενάκης Χρήστος τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης το νέο προεδρείο έχει ως ακολούθως :
1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3) ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) ΤΑΜΙΑΣ – ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΜΕΛΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
6) ΜΕΛΟΣ – ΒΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7) ΜΕΛΟΣ – ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: