Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Προγράμματα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης του προσωπικού που υπηρετεί στις Γυναικείες Φυλακές και στο Κέντρο Απεξάρτησης ΕλεώναΞεκίνησε στη Θήβα η υλοποίηση των Προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης προσωπικού που υπηρετεί στα Καταστήματα Κράτησης, τα οποία πραγματοποιούνται στις Γυναικείες Φυλακές και στο Κέντρο Απεξάρτησης Ελεώνα, από τις 23 Μαΐου 2011 έως τις 17 Ιουνίου 2011, ειδικά για τους εργαζομένους στα συγκεκριμένα σωφρονιστικά ιδρύματα. Τα Προγράμματα αποτελούν μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών με τη συγχρηματοδότηση εθνικών και κοινοτικών πόρων.Πρωταρχική επιδίωξη της Ελληνικής πολιτείας είναι η βελτίωση των συνθηκών κράτησης και διαβίωσης στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, μέσα από το σεβασμό της διαφορετικής κουλτούρας των αλλοδαπών κρατουμένων, την κατανόηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, την αναγνώριση των πολιτισμικών τους ιδιαιτεροτήτων, καθώς και την αποδοχή των ηθών, των εθίμων, της γλώσσας και της θρησκείας τους.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αλλοδαπών κρατουμένων και η προσαρμογή των σωφρονιστικών αυτών ιδρυμάτων στη σύγχρονη διαπολιτισμική πραγματικότητα, αποτελούν τον κεντρικό άξονα των Προγραμμάτων. Σκοπός είναι να εμπλουτισθούν οι γνώσεις του προσωπικού - φυλακτικού, διοικητικού και επιστημονικού - σε βασικές αρχές διαπολιτισμικότητας και σε θέματα επικοινωνίας, ώστε αφενός να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, λαμβάνοντας ουσιαστική υποστήριξη στο δύσκολο έργο τους και, αφετέρου, να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των αλλοδαπών κρατουμένων μέσα από την αποτελεσματική διευθέτηση κρίσιμων καταστάσεων και την άμεση εκτόνωση των εντάσεων.
Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα είναι σημαντικά, καθώς θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για την εξοικείωση με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των αλλοδαπών κρατουμένων και την άμεση επίλυση περίπλοκων ζητημάτων, προσαρμοστικότητα σε θέματα αποτελεσματικής μεταχείρισης των ατόμων προερχόμενων από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον και, τέλος, βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων με αποτέλεσμα την ομαλή άσκηση του έργου τους μέσα σε κλίμα ασφάλειας.
Τα Προγράμματα αφορούν συνολικά στη διεξαγωγή 40 εκπαιδευτικών σεμιναρίων - από τον Απρίλιο 2011 έως τον Ιούνιο 2011 - για την επιμόρφωση 2.000 εργαζομένων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα Καταστήματα Κράτησης, στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, στις Στέγες Φιλοξενίας, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και στις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάρκειας 80 ωρών, πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των καταστημάτων κράτησης στις περιοχές της χώρας όπου λειτουργούν σωφρονιστικά ιδρύματα με πολυπληθές προσωπικό, το οποίο ερχόμενο σε άμεση και συχνή επαφή με αλλοδαπούς κρατούμενους, αντιμετωπίζει δυσεπίλυτα προβλήματα - λόγω, κυρίως, διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών - που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του.
Το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων έχουν αναλάβει τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΡΓΟΝ και INTEGRATION και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και πολυετή δράση σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι φορείς αυτοί ενώνουν δημιουργικά πόρους και έμψυχο δυναμικό, αξιοποιούν διαφορετικές γνώσεις, συνθέτουν εμπειρίες και πρακτικές, ώστε να εξασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων.
Με τη Διαπολιτισμική Επιμόρφωση επιτυγχάνεται ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και διαχείρισης της ποικιλομορφίας, με σεβασμό στις αξίες των ατόμων που έχουν διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, αναγνώριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας και, εν τέλει, διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής. Η αποδοχή του πολιτισμικού πλουραλισμού και η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαφορετικών εθνοπολιτιστικών ομάδων, είναι ο μόνος δρόμος για την εξισορρόπηση των διακρίσεων και των εντάσεων στη μεταβαλλόμενη πολιτισμική πραγματικότητα της χώρας μας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ.: 210 5202500, κα. Ειρήνη Λαθουράκη - FAX: 210 5202527
& στην ιστοσελίδα: http://www.interculturalprisons.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: