Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

« Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Η ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας, φορέας διαχείρισης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σας ενημερώνει ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανταποκρινόμενη στο αίτημα των υποψηφίων επενδυτών για περισσότερο χρόνο προετοιμασίας της υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», αποφάσισε την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έως και 14 Ιουνίου 2011 και ώρα 14.00.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 13 – 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 22310 67498, 67047 FAX: 22310-67499
e-mail: andia@otenet.gr web: http://www.andia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: