Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Βιοχάλκο: Επιστροφή στην κερδοφορία για τον όμιλοΣτην κερδοφορία επέστρεψε ο όμιλος της Βιοχάλκο το πρώτο τρίμηνο του 2011. Ανακοίνωσε καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων διαμορφώθηκαν 6,82 εκατ. ευρώ (ή 0,0342 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 2,8 εκατ. ευρώ (ή -0,0141 ευρώ ανά μετοχή), το α' τρίμηνο του 2010.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο αυξήθηκε κατά 32,7% και ανήλθε στα 860 εκατ. ευρώ έναντι 648 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 70,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 82,5% έναντι 38,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,4 εκατ. ευρώ του α' τριμήνου του 2010.
Τα κέρδη προ φόρων της Βιοχάλκο ΑΕ ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ (ή 0,0044 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 1,1 εκατ. ευρώ, το 2010 (ή 0,0056 ευρώ ανά μετοχή).

Δεν υπάρχουν σχόλια: