Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Η Β. Τσόνογλου υποδέχθηκε στη Βουλή τους Σουηδούς βουλευτές.Η Β. Τσόνογλου, μέλος της Σουηδικής Επιτροπής Φιλίας στης 26/05/2011 στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, υποδέχθηκε τους Σουηδούς βουλευτές. Στον χαιρετισμό που απήυθυνε σε σχέση με το μεταναστευτικό πρόβλημα πρόσθεσε τα ακόλουθα: Η Ελλάδα ως πηγή εισόδου στην Ε.Ε αθρόων ομάδων λαθρομεταναστών από την ανατολή και το νότο δέχεται ισχυρές μεταναστευτικές πιέσεις, ως εκ της θέσεώς της στην ανατολική Μεσόγειο και στο άκρο της Ε.Ε και ως εκ τούτου έχει επαυξημένες ανάγκες για τη διαχωρισμό των συνόρων της, αλλά και την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών της σε όσους αιτούνται πολιτικό άσυλο.

Στην αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου πολιτικού, κοινωνικού και ευρωπαϊκού προβλήματος και παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες έχει αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» για την μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου και την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, και υλοποιεί έργα και δράσεις με ορίζοντα τριετίας και συγκεκριμένους στόχους.
Συγκεκριμένα, υλοποιείται η μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου με την δημιουργία ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασύλου, η υπηρεσία «ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» ο β΄ βαθμός διοικητικής εξέτασης αιτημάτων ασύλου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ), η βελτίωση των δομών για ευάλωτες ομάδες.
Παράλληλα, επειδή εξακολουθεί να γίνεται εντονότατη η λαθρομεταναστευτική πίεση, πέραν και των επιχειρήσεων υπό τον συντονισμό της πανευρωπαϊκής συνεργασίας της FRONTEX, προχωρά η κατασκευή τεχνητού εμποδίου (φράχτη) σε περιοχή μήκους 10.5 χλμ., που στερείται φυσικών εμποδίων. Η ενίσχυση των συνόρων της Ελλάδας και η φύλαξη αυτών αποτελεί και πρέπει να αποτελεί φροντίδα ως μέλημα ολόκληρης της της Ευρώπης, γιατί τα εγγυητικά κριτήρια είναι και ευρωπαϊκά. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να είναι επικριτική η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελλάδα, που έχει σημειώσει ταχεία πρόοδο στην εφαρμογή των παραπάνω δράσεων με τήρηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεών της, αντίθετα θα πρέπει να λάβει κοινά μέτρα σε επίπεδο Ε.Ε για την στήριξη της χώρας μας με παράλληλη ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και των εκροών του προς τη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: