Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Προχωρούν οι εγκρίσεις δανείων σε αγρότες για φωτοβολταϊκάΣτα χέρια των αγροτών έφτασαν οι πρώτες εγκρίσεις χρηματοδότησης των επενδύσεών τους, δηλαδή την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε αγροτεμάχια, από τα τραπεζικά ιδρύματα. Ενδεικτικά, η θυγατρική εταιρεία της Αγροτικής Τράπεζας, ΑΤΕleasing, που προσφέρει χρηματοδοτικά «εργαλεία» σε αγρότες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά, έχει αποστείλει σε 50 συνολικά αγρότες από όλη τη χώρα τις σχετικές εγκρίσεις.
Σημειώνεται ότι η ΑΤΕleasing παρέχει χρηματοδότηση μέχρι 100% του εξοπλισμού και έως το 85% του κόστους της επένδυσης, διάρκεια έως 15 έτη με περίοδο χάριτος έως 6 μήνες, δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων της κατασκευαστικής περιόδου.
Η εκταμίευση θα γίνεται στο σύνολο της μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, της σύνδεσης του έργου με την ΔΕΗ και της προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού της ΑΤEleasing ΑΕ ή της ΑΤΕΒΑΝΚ, καθώς και της προσκόμισης βεβαίωσης διασύνδεσης του έργου με τη ΔΕΗ, ενώ δύνανται να χορηγούνται προκαταβολές, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται ως διασφάλιση για αυτές ισόποση Ε/Ε του εγκαταστάτη/κατασκευαστή (εκδοθείσα από την ΑΤΕ ΒΑΝΚ). «Πράσινα» δάνεια παρέχουν στους αγρότες κι άλλα τραπεζικά ιδρύματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: